Tillgänglighet för rian.se


Falkenbergs kommun, kultur-, fritids- och tekniknämnden, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur rian.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från rian.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss

via e-post: rian@falkenberg.se
Skriv Tillgänglighetsredogörelse Rian i ämnesraden.

på telefon: 0346-88 61 25

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

via e-post: rian@falkenberg.se
Skriv Tillgänglighetsredogörelse Rian i ämnesraden.

på telefon: 0346-88 61 25

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Oskäligt betungande anpassning

Rian designmuseum åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Sidan är ej översatt till teckenspråk. Då sidan ständigt uppdateras med innehåll blir det en ohållbar lösning att översätta att text till teckenspråk.

 

Hur vi testat webbplatsen

Extern aktör har gjort en oberoende granskning av rian.se
Senaste bedömningen gjordes den 01-12-2020.
[Webbplatsen publicerades den 01-12-2020.]
Redogörelsen uppdaterades senast den 01-12-2020.