Spok Logotyp

SPOK Halland    

SPOK, samtida produktion och konsumtion, är en nationell plattform som samlar och sprider kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, allt från slöjdare till små industrier. Tillverkande företag presenteras kostnadsfritt på webbplatsen s-p-o-k.se där formgivare och designer fritt kan söka nya material och samarbetspartner. SPOK arbetar för en utveckling av lokal produktion i hela Sverige och i förlängningen en mer lokal konsumtion. SPOK Halland är en av de första regionala hubbarna som anslutit sig till det nationella nätverket och som nu påbörjat arbetet med att kartlägga tillverkare, experter och material i sin region. 

Hör gärna av dig om du är tillverkare och vill vara listad på SPOK eller om du har tips om tillverkare som borde vara med. Till dig som är formgivare - Välkommen till Halland för hållbar och småskalig tillverkning! 

Kontakt 

Projektledare: Magdalena Petersson
Tel: 0766-98 10 35
E-post: halland@s-p-o-k.se 
Instagram: @s_p_o_k_halland 

Spok tillverkning bild

Rian designmuseum lokal mötesplats för SPOK Halland 

SPOK Halland drivs av Region Halland i samarbete med Falkenbergs kommun genom Rian designmuseum. Syftet med satsningen är att stärka det kreativa näringslivet, bevara och tradera kunskap, skapa förutsättningar för hållbar utveckling samt främja etablering av industri. Rian designmuseum utgör den lokala mötesplatsen för SPOK Halland som en del i det regionala uppdraget från Region Halland att utgöra en samlingspunkt för design, slöjd, konsthantverk och arkitektur. Huvudfinansiär för satsningen SPOK Halland är Region Halland genom en samverkan mellan Näringslivsavdelningen och avdelningen Konst och Kultur.  

SPOK Halland och Rian arrangerar under året flera evenemang och nätverksträffar. Håll utkik på vårt instagram-konto eller anmäl din e-postadress till oss för att få information om kommande aktiviteter.  

 

Ett initiativ som startade i Skåne 

SPOK som konceptet lanserades första gången i Skåne 2016 av designern Jenny Nordberg. Komplicerade och onödigt långa tillverkningsled låg till grund för idén. Bättre med lokala tillverkare och lokalt material. Och så kommer expertkompetensen med på köpet. Satsningen har varit framgångsrik och med Form/Design Center i Malmö som huvudman för SPOK Sverige, det nationella nätverket som lanserades 2020, skalas plattformen upp geografiskt med målet att innefatta hela Sverige.  

  

Läs mer om SPOK på webbplatsen https://s-p-o-k.se  

 

 

 

Kontakt 

Projektledare: Axel Landström
Tel: 072 - 456 18 61
E-post: halland@s-p-o-k.se 

Instagram: @s_p_o_k_halland