27 Mars - 16 Maj
The Kinship Method

The Kinship Method är en metod och ett projekt initierat och utvecklat av formgivaren Margot Barolo. I ett gruppexperiment ville hon undersöka hur starkt knuten en formgivare är till sitt eget formspråk. Projektet handlar om att våga ge och ta emot som arbetsmetod.

Margot Barolo bjöd in kollegorna Fredrik Paulsen, Mia Cullin, Andreas Nobel och Erik Björk att tillsammans utmana varandra i konsten att släppa taget. Samtliga är väletablerade formgivare som ofta arbetat med undersökande och innovativa metoder.
 
Processen i The Kinship Method lades upp i tre steg. Det började individuellt med formgivning och tillverkning av varsin stol. När deltagarna var klara möttes de för gemensam reflektion i vad som kan beskrivas som designterapi. Gruppsamtalet avslutades med att varje designer slumpmässigt fick ta över någon annans stol för att använda 20-40 procent av dess former i en ny stol. Allt upprepades en tredje gång och resultatet blev totalt femton stolar besläktade med varandra.

Projektet berör ämnen som arv och miljö, upphovsrätt, samverkan, alternativa språk och designmetoder och genomfördes med stöd från Beckmans Designhögskola.

The Kinship Method
Kinship