16 September - 3 December
KL 12:00
 - 16:00
Stinkpaddorna, kattugglan och vi – Att bygga utifrån en plats

I den halländska byn Steninge har formgivaren Patrik Bengtsson och konstnären Caroline Mårtensson tillsammans skapat ett naturhus i hampakalk som både utgör parets bostad och är en plattform för kunskapsdelning. Begreppet naturhus är hämtat från ett av arkitekten Bengt Warnes hus som byggdes med strävan om cirkuläritet med bland annat kretsloppsanpassat system för värme, avlopp och ventilation.

Huset i Steninge har genom konst, arkitektur och deltagarbaserade arrangemang blivit en plats för experiment, kunskap och förändring. Som metod har Steninges historia och förutsättningar omsorgsfullt studerats för att värna om platsens ekosystem, kulturlandskap och de lokala bygg- och materialtraditionerna. I grunden vilar en önskan om att bygga, bo och leva i samklang med omgivande natur. Kanske ryms lösningarna för de stora utmaningarna vi står inför i den lilla skalan?

Utställningen presenterar process och erfarenheter varvat med byggteknik och konstnärliga verk. I en brevväxling mellan paret och arkitekten Lars Fridén växer ett fritt samtal fram om ideologi, identitet och plats.

Utställningen är en samproduktion mellan Caroline Mårtensson, Patrik Bengtsson, Form/Design Center och Rian designmuseum. Med stöd av ARQ.

Naturhuset i Steninge. Foto: Patrik Bengtsson
Naturhuset i Steninge. Foto: Patrik Bengtsson