14 September - 24 November
Sopor är bra

Sopor är bra – med de orden inleder konstnärerna Monika Gora och Gunilla Bandolin sitt sopmanifest. Det skrevs i samband med ett utställningsprojekt producerat 1995 tillsammans med Riksutställningar. Manifestet formulerar människans dubbelbottnade förhållande till sina sopor och avslutas med meningen ”Använd sopor för att förstå ditt liv”.

Kanske är det så, att vi behöver komma närmare våra sopor för att förstå våra liv och vårt sätt att leva? Det är något som formgivarna och konstnärerna som medverkar i utställningen Sopor är bra bidrar till. De klär våra kroppar, inreder våra hem och fyller våra tankar med ”sopor”. De uppmärksammar oss på att sopor finns överallt, hela tiden och låter oss reflektera över det.
 
Utställningen innehåller också en historisk del som handlar om den lokala soptippen Lövstaviken som anlades på 1950-talet vid Falkenbergs norra havsstrand, en gång stadens badstrand. Soptippens historia ger perspektiv på hur synen på naturen och naturvärdena skiftat med tiden. Den manar också till insikt om att ingenting med lätthet kan städas undan. Gårdagens osorterade sopor, lagda på hög under en period av närmare 40 år, kommer under överskådlig tid att ligga där de ligger – som en tidskapsel till framtiden.

I utställningen medverkar Karin Roy Andersson, Maria E Harrysson, Marie-Louise Hellgren, Tobias Juretzek, Malmö Upcycling Service, Remake, Johanna Törnqvist samt Monica Gora och Gunilla Bandolin.

Marie-Louise
Marie-Louise Hellgren, Lilla Snåland, pall
Karin Roy
Karin Roy Andersson, Koltrast, brosch
Johanna T
Johanna Törnquist, Precious Trash, Foto: Fredrik Sederholm