14 September - 24 November
Ryozo Miki

Med teknisk skicklighet, humor och spontanitet har keramikern Ryozo Miki under mer än ett halvt sekel skapat en rik keramisk värld där kärleken till leran och arbetet är central. Han föddes 1942, växte upp och utbildade sig i Japan men har varit verksam i Sverige och Danmark sedan 1966. Ryozo Mikis keramik präglas av den traditionella skolning han fick som lärling i Kyoto i början av 1960-talet men också av hans ständiga sökande efter friare uttrycksformer.

I utställningen presenteras för första gången en återblick på Ryozo Mikis arbete, med ett generöst urval av både kärlkeramik, reliefer och skulpturer. Han använder sig ofta av en kombination av inpressade, ristade och målade dekorer och strävar efter ett direkt och oförmedlat uttryck.

I samband med utställningen publicerar Rian designmuseum en bok om Ryozo Miki med texter av Petter Eklund och Love Jönsson.

Läs mer om boken här.

Ryozo Miki
Ryozo Miki 2