5 Februari - 24 April
Ruhwald vs. Stålhane

Keramiken Anders Herwald Ruhwald är född och uppvuxen i Danmark, men verksam i USA sedan många år. Sedan sitt genombrott i början av 00-talet har han haft en omfattande produktion av skulpturer och installationer, med glaserat lergods som främsta material. Ofta utgår han från vardagens ting och miljöer och han har i flera större utställningsprojekt skapat platsspecifika verk för historiska byggnader. Ett återkommande tema i dessa projekt har varit hur former och erfarenheter från äldre dagar genljuder och upplevs idag och hur mötet med det historiska kan gestaltas fysiskt i produktionen av nya konstverk. 

Sedan flera år samlar Anders Ruhwald på stengods av Carl-Harry Stålhane, formgivet för Rörstrands porslinsfabrik på 1950- och 60-talen. Anders Ruhwald har fascinerats av Stålhanepjäsernas perfektion och tekniskt avancerade glasyrer, som var frukten av ett nära samarbete mellan olika yrkeskompetenser på fabriken. Föremålen har utgjort en inspirationskälla för en ny serie av verk, som Anders Ruhwald kallar för Glasur Stykker.

I utställningen visar Anders Ruhwald trettio av sina Glasur Stykker tillsammans med Stålhaneföremål ur sina egna och andras samlingar. Utställningen produceras av Rian i samarbete med Rörstrand Museum och Porslinsfestivalen i Lidköping, där den kommer visas hösten 2022. Till utställningen trycks en flerspråkig katalog med texter av bl.a. Martina Margetts, lärare på Royal College of Art i London och tidigare redaktör för tidskriften Crafts, och Shelley Selim, intendent vid Indianapolis Museum of Art.

Anders Ruhwald (f. 1974) är en av de internationellt mest väletablerade keramikerna i sin generation och hans arbeten finns i ett tjugofemtal museisamlingar i Europa, USA och Asien. I Sverige är hans representerad i Nationalmuseums, Röhsska museets och Statens konstråds samlingar. Bland hans större utställningar finns The Anatomy of a Home: Saarinen House (Cranbrook Art Museum, USA 2013), The Body, The Mind, This Constructed World (Casa Museo Jorn, Italien 2018) och Century Garden (Indianapolis Museum of Art, USA 2020).

Carl-Harry Stålhane (1920-1990) var knuten till Rörstrand 1939-1973 och fungerade under större delen av perioden som fabrikens ledande konstnär.  Han stod bakom både formgivning av servisgods och en omfattande ateljéproduktion av stengods liksom monumentala väggreliefer för offentlig miljö. Från 1973 arbetade han i den egna verkstaden Designhuset, som han startade och drev tillsammans med tidigare kollegor från Rörstrand. Under Rörstrandstiden ställde han ofta ut internationellt och finns representerad i ett femtontal museisamlingar i Europa och USA. Också idag uppmärksammas han internationellt som en av modernismens främsta svenska keramiker.

 

Efter utställningsperioden på Rian våren 2022 visas utställningen på Rörstrand Museum i Lidköping 19 augusti till 23 oktober 2022.

Stålhane Ruhwald_2
Anders Herwald Ruhwald, Glasur Stykke #72, Glasur Stykke #32, Glasur Stykke #93 och Glasur Stykke #90, lergods, 2017-2021, och Carl-Harry Stålhane, tre vaser, stengods, Rörstrands porslinsfabrik, 1950-tal.
Stålhane Ruhwald_1
Anders Herwald Ruhwald, Glasur Stykke #40, lergods, 2017, och Carl-Harry Stålhane, tre vaser, stengods, Rörstrands porslinsfabrik, 1950-tal.