14 September - 13 Oktober
Nicolas Cheng – World Wide Workshop: The Craft of Noticing

När samhället, miljön och klimatet förändras dramatiskt ställs också konsthantverket inför nya utmaningar. Möjligheterna för konsthantverket att kommentera och gripa in i vår tids ödesfrågor står i centrum för smyckekonstnären Nicolas Chengs arbete. I Projektrummet visas ett urval av de projekt han genomfört som doktorand på HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk mellan åren 2015 och 2019.

Om konsthantverket historiskt sett ofta haft naturen som inspirationskälla utgår Nicolas Cheng snarare från det postindustriella landskapet, präglat av restprodukter från tillverkning, förbrukade varor och ansträngda ekosystem. Utställningen ger exempel på vad som händer när konsthantverket lyfts ur sin traditionella verkstadsmiljö och istället blir ett redskap för att uppmärksamma samhälleliga och ekologiska skeenden. Genom smycken, föremål och interaktiva element skapar Nicolas Cheng en dialog om vår materialanvändning och möjligheten av att lindra skador i naturen med hjälp av tänkesätt och metoder som har ursprung i hantverket.

Nicolas Cheng