25 Maj - 25 Augusti
Lillemor Mannerheim – Rörliga former

Den finlandssvenska keramikern Lillemor Mannerheim (1927-1994) tillhörde den generation av unga kvinnliga formgivare som debuterade på 1950-talet.
 
 I sin ateljé på Gefle porslinsfabrik i Gävle skapade hon djärva, tidstypiska modeller och dekorer. Senare var hon också verksam vid Rörstrand och Arabia.

Lillemor Mannerheim uppmärksammades i sin samtid för det eleganta, mjukt organiska formspråk hon odlade i vaser, kannor och skålar. Hon blev också känd för sina uttrycksfulla djurskulpturer.

I svensk designhistoria har hennes arbete emellertid hamnat något i skymundan. Utställningen ingår i en långsiktig satsning från Rian designmuseum på att lyfta fram kvinnliga formgivare under 1900-talet och ge dem en tydligare plats i designhistorien.

I samband med utställningen publicerar förlaget Max Ström boken Handen och känslan: Lillemor Mannerheims liv och konstnärskap. Boken är skriven av Rian designmuseums chef Love Jönsson och Susanne G Langenskiöld. Den är den första större dokumentationen i bokform av Lillemor Mannerheims arbete och innehåller liksom utställningen ett rikt urval av modeller, dekorer, skisser och prototyper.

Efter visningen på Rian turnerar utställningen till Rörstrand museum i Lidköping (2 november 2019 till 28 februari 2020) och keramikmuseet KWUM i Fiskars, Finland (15 maj till 30 september 2021) och visas som en del av den större utställningen Tre kvinnliga designpionjärer på Länsmuseet Gävleborg (13 november 2021 till 30 januari 2022).

Lillemor M
Lillemor M2