25 Maj - 25 Augusti
Kristina Schultz & Johan Lindberg – Ett nytt designparadigm

Det finns ett glapp mellan vår förståelse av den teknik vi använder idag och den som kommer finnas inom en snar framtid. Artificiell intelligens i kombination med utvecklingen inom digitalisering, automatisering och robotisering kommer rita om kartan för vårt vardagsliv. Och allt talar för att den nya teknologin kommer påverka hela den mänskliga kulturen. När jobben försvunnit, meningen med tillvaron urholkats och tekniken är fullt utvecklad – vad blir då människans roll?

Om detta handlar utställningen Ett nytt designparadigm av formgivarna Kristina Schultz och Johan Lindberg i Projektrummet. De har tillsammans skapat ett system baserat på artificiell intelligens med potential att ersätta den mänskliga designprocessen. Utställningen berör både designbranschens framtid och grundläggande frågor om vad det innebär att vara människa. Var kommer vi ifrån, var befinner vi oss och vart är vårt samhälle på väg? Kristina Schultz och Johan Lindberg uppmanar oss att fundera kring dessa frågor.

Ett nytt designparadigm
Ett nytt designparadigm_3