12 Juni - 29 Augusti
KRETSKORT

BOOM! är en kvinnoseparatistisk glasgrupp som uppstod utifrån behovet att skapa nya arenor för svenskt glas på mer jämställda villkor. Sedan starten 2015 har de tillsammans skapat allt från utställningar till olika diskussionsforum, men också byggt en mobil glashytta.

I den interaktiva utställningen KRETSKORT blir BOOM!:s medlemmar till elektriska komponenter, representerade av enskilda skulpturer från var och en i gruppen. Med verket vill de manifestera sitt samarbete och visa hur en helhet består av olika komponenter som alla fyller en viktig funktion.

Den som besöker utställningen bjuds in att själv interagera med installationen och förändra verket under utställningens gång.

BOOM! består av Sara Lundkvist, Nina Westman, Matilda Kästel, Ammy Olofsson och Erika Kristofersson Bredberg.

BOOM
BOOM! Foto: Nora Cederin