19 September - 22 November
Folkform - Produktionsnoveller

Vet du hur, var och av vem sakerna du omger dig med är gjorda? Vi lever i en tid när mycket produceras så långt ifrån konsumenten att anknytning till tillverkaren helt saknas. Att det historiskt funnits en direkt koppling mellan en industri och platsens människor, traditioner och materialtillgångar glöms lätt bort. Det är just dessa historier Folkform vill fånga genom sina designprocesser.

Folkform består av Chandra Ahlsell och Anna Holmquist. Genom sin formgivning av möbler och föremål har de sedan starten 2005 arbetat med att förmedla förståelse för vårt industriella arv. Inte sällan lyfter de fram produktionstyper som riskerar att utlokaliseras eller helt gå förlorade – och med dem all den kunskap som ärvts från generation till generation.

 

Folkform_2
Produktionsnoveller på Rian
Folkform
Produktionsnoveller på Rian