10 April - 5 Maj
Ett brokigt sällskap

Fyra gånger på hösten och fem gånger på våren träffas en grupp hallänningar för att inspirera, hjälpa och peppa varandra. Tillsammans broderar de, ofta under ett gemensamt tema eller uppgift.

I maj 2018 höll gruppen en gemensam tvådagars kurs, denna gång med konstnären Paul Klees arbete i fokus, i synnerhet de handdockor han tillverkade tillsammans med sin son Felix, när Felix var barn. Dockorna är fantasifullt utformade, ofta med lite lustiga och groteska drag och gärna döpta till lite småskumma namn. I nästan ett år har sedan den halländska broderigruppen fortsatt brodera fram sitt brokiga sällskap – få se vilka namn de givit sina handdockor?

Täcklebo broderiakademi bildades 1993 av Elsa Agélii, med syfte att bland annat främja broderiet som konstnärligt uttrycksmedel och öka samhörigheten mellan de som arbetar med broderi. Genom sitt gemensamma intresse för det fria broderiet har drygt 1100 hobbyister, yrkesverksamma konstnärer, lustbrodöser, konstvetare, skribenter och pedagoger anslutit sig till den ideella föreningen. Av dessa tillhör 28 medlemmar den halländska lokalgruppen, som har sitt fäste i Halmstad.

Marina
Täcklebo broderiakademi, Marina Fränke
Ula
Täcklebo broderiakademi,Ulla Richtnér
Ann-katrin
Täcklebo broderiakademi, Ann-Katrin Witt