En annan landsbygd - Om gestaltad livsmiljö på landsbygden

av Angelica Åkerman
Häftad, svenska, 2020

Om det offentliga samtalet om arkitektur och bostadspolitik gärna fokuserar på storstadens problem och utmaningar, vänder En annan landsbygd i stället blicken mot byar, gamla bruksorter och avfolkade kustsamhällen. Genom intervjuer med arkitekter, forskare, kulturarbetare och andra eldsjälar ger boken inblick i hur man kan arbeta med lokal planering och utveckling i mindre samhällen. Tonvikten ligger på att låta intervjupersonernas personliga engagemang och kunskaper komma till uttryck. Men författaren ramar också in intervjuerna med historiska och teoretiska perspektiv. En fråga som återkommer i boken är vem som ska ta ansvar för bostadsbrist och utveckling på mindre orter – är det självorganiserat, ideellt arbete som är nyckeln till framgång eller borde det offentliga ta ett större ansvar?

Boken är utgiven av Rian designmuseum med stöd av arkitekturforskningsstiftelsen ARQ och publicerades i anslutning till utställningen En annan landsbygd som premiärvisades på Rian designmuseum i Falkenberg 2020.

Boken går att köpa via nätbokhandlare som Adlibris och Bokus.

En annan landsbygd
En annan landsbygd - Om gestaltad livsmiljö på landsbygden