1 Februari - 26 April
En annan landsbygd

Länge har landsbygden beskrivits som stagnerad. Samtidigt pågår här många utvecklingsprojekt där verksamheter, platser och bostäder växer fram. Initiativ där grupper tillsammans skapar ett hållbart, kreativt och socialt liv i sin bygd. Dagens landsbygd låter sig inte enkelt definieras utan träder fram som en mångfacetterad miljö där varje plats är unik och har särskilda förutsättningar.
 
Genom att lyfta olika aktuella initiativ vill utställningen skapa förståelse för hur, och med vilka medel och resultat, man kan arbeta med lokal planering och utveckling idag. Utställningen väcker samtidigt frågan om staden verkligen är svaret på hållbar utveckling, och kan lokala lösningar ge svar på globala problem?

Tack till Egnahemsfabriken på Tjörn, R:ekobyn i Röstånga, Hogslätts Vänboende i Bottnafjorden, Chalmers Arkitektur, Byns-DNA i Kvarnvik, samt Väveriet och Småhusbyn i Uddebo.

Utställningen är producerad av Rian designmuseum i samarbete med arkitekten Angelica Åkerman, med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning.

En annan landsbygd visas i Wallénhallen, Leksands folkhögskola, under Formveckan i Dalarna 28 september-9 oktober 2021. 18-19 november 2021 finns också möjlighet att se utställningen på Garveriet i Floda i samband med den nationella konferensen Socialt byggande 2021.

Egnahemsfabriken
Egnahemsfabriken på Tjörn, Foto: Sara Gust
Hogslätts Vänboende
Hogslätts Vänboende i Hamburgsund, Foto: Per Pixel
En annan landsbygd
En annan landsbygd, på Rian 2020
En annan landsbygd_2
En annan landsbygd, på Rian 2020