27 Mars - 16 Maj
Det textila är politiskt

Textilen har länge varit ett medium för att uttrycka politiska åsikter och väcka opinion. För de tidiga arbetar- och rösträttsrörelserna utgjorde slagkraftiga, textila fanor en viktig del av agitationsarbetet.

Senare, under den feministiska konstens genombrott under 1970-talet togs bildväv, broderi och textiltryck i bruk för att skildra kvinnors vardagsliv och samhällets orättvisor.
 
Att använda textila material blev ett ställningstagande som uttryckte solidaritet med äldre generationer av kvinnor och deras arbete med textil i hem och fabriker. På dagens konstscen finns det återigen många konstnärer som intresserar sig för den särskilda laddning som finns i det textila. Deras verk hämtar ofta näring både ur det historiska och det dagsaktuella. Det växande intresset för att arbeta med händerna, med handfasta material och verktyg som nål och tråd, kan också ses som typiskt för vår digitala epok.

Rian designmuseums stora utställning Det textila är politiskt är en generös blandning verk av konstnärer från olika generationer. Utställningen innehåller arbeten av Elsa Agélii, Elsa-Pärs Berglund, Jenny Edlund,Ulla Hammarsten McFaul, Frida Hållander, Sandra Ikse, Kristina Johansson, Peter Johansson, Bibi Lovell, Maja Michaelsdotter Eriksson, Gun Nordstrand, Åsa Norman, Anna Olsson, Klara Pousette, Bella Rune, Annika Rydenstam, Annica Stiernlöf, Riitta Vainionpää och Stina Östberg. Utställningen introducerar också tre spännande utländska konstnärskap: Daria Borovkova (Ryssland/Italien), Ana de la Cueva (Mexiko/USA) och Loukia Richards (Grekland). Curator för utställningen är Rians museichef Love Jönsson. Utställningen arrangeras i anslutning till 100-årsjubileet för det första riksdagsvalet i Sverige i vilket allmän och lika rösträtt tillämpades.

Gnugga
Gnugga sömnen ur ögonen systrar av Frida Hållander & Åsa Norman
Klara
Det växer av Klara Pousette
Ulla
Systerskap av Ulla Hammarsten McFau