1 Februari - 26 April
Berit Ternell & Brita Mellander-Jungermann

Under 1950- och 60-talen etablerade sig en ung generation av kvinnliga formgivare inom svensk keramisk industri. Berit Ternell (f. 1929) och Brita Mellander-Jungermann (f. 1934) var båda verksamma inom Upsala-Ekebykoncernen och formgav modeller och dekorer som spreds i det svenska folkhemmet. Utställningen presenterar ett urval av deras arbeten och ingår i Rian designmuseums långsiktiga arbete med att återupptäcka modernismens kvinnliga formgivare.

Berit Ternell utbildades på det som idag är HDK-Valand – Högskolan för konst och design i Göteborg 1945-50 och rekryterades 1951 till Bobergs fajansfabrik i Gävle. 1957 bytte hon arbetsplats till Gefle porslinsfabrik där hon var verksam fram till 1971. Hennes design präglas av en strävan efter rationella, funktionella former och grafiskt distinkta dekorer.

Brita Mellander-Jungermann gick på Konstfack 1953-57 och knöts därefter direkt till Karlskrona porslinsfabrik där hon kom att teckna färgstarka, abstrakta dekorer som bröt av mot fabrikens övriga, mer traditionella produktion. Redan 1960 lämnade hon fabriken och arbetade sedan med bruksgods och skulpturer i egen verkstad, liksom med designuppdrag på frilansbasis och en lång rad offentliga utsmyckningar.

Utställningen produceras av Rian designmuseum i samarbete med Länsmuseet Gävleborg, där den visas som en del av den större utställningen Tre kvinnliga designpionjärer under perioden 13 november 2021 till 20 januari 2022. Till utställningen görs en tryckt katalog med längre intervjuer med konstnärerna.