18 September - 21 November
Att konstruera ett jag

Under hela våra liv ägnar vi oss åt att försöka förstå vilka vi är. Vilka vill vi vara? Och hur uppfattas vi av andra? Den personliga identiteten formas i en dialog mellan individen och hennes omgivning. Processen kan beskrivas som en ständigt pågående avvägning mellan det socialt accepterade och det som sticker ut. Kläderna är ofta det mest synliga uttrycket för vilka vi är eller önskar vara. Plaggen och hur de bärs berättar på samma gång om en persons individuella särdrag och om viljan att ingå i en större gemenskap.

I denna grupputställning med tio samtida modeformgivare gestaltas olika aspekter av förhållandet mellan jaget och den klädda kroppen. Det kopplas till frågor om genus och kulturell tillhörighet men också till konsumtion och kan ta formen av en lek mellan fantasi och verklighet. I utställningen finns modefotografier med en mörkeralv, avgjutningar av mansbröst i silikon och provrum med speglar som formar spegelbilden.

De medverkande är Yanis Dorey, Farvash, Maja Gunn, Marie Isacsson, Ervin Latimer, Pia Mouwitz, Hanna Ryd, Minna Palmqvist, Erik Thulén och this is Sweden.

Att konstruera ett jag är Rians andra utställning med tema mode som ingår i den regionala satsningen Mode: yta med djup som pågår i Halland under 2021. Under sommaren visades systerutställningen Att konstruera en dräkt på Falkenbergs hembygdsmuseum.

Ervin Latimer, Rodeo Queen
Ervin Latimer, Rodeo Queen
Marie Isacsson, Fantasy Land
Marie Isacsson, Fantasy Land