16 Juni - 15 Augusti
Att konstruera en dräkt

Även denna sommar visar Rian samtida konstnärliga uttryck i en tillfällig utställning på Falkenbergs hembygdsmuseum. I år är det dräkt och kläder som står i fokus, med anledning av den regionala satsningen Mode: Yta med djup som pågår i Halland under hela 2021.

Att en modeutställning på hembygdsmuseet skulle knyta an till bygdedräkter föll sig naturligt då hembygdsrörelsen, som etablerades runt sekelskiftet 1900, förknippas med ett stort intresse för allmogens dräktskick och dess bevarande. Grupputställningen Att konstruera en dräkt visar hur begreppet dräkt kan tolkas i en ständigt föränderlig värld där gamla regler omprövas och nya tillkommer. Här ryms behovet av att definiera sig själv och sitt sammanhang men också ett stort intresse för olika textila hantverkstekniker och material. De medverkande kreatörernas personliga infallsvinklar kommer till uttryck i allt från tryckta t-shirts och egna dräkttolkningar till en Nobelklänning i samisk design.
 
Utöver det visas material ur museets egna samlingar, bland annat resultatet från en inventering av bygdedräkter i Falkenbergs kommun. Halland utmärker sig mot resten av Sverige då här finns flest dräkter registrerade sett till landskapets storlek – 66 damdräkter och 22 herrdräkter!

Medverkande är Sara Björne, Eva Davidsson, Dellenkilten of Helsingland, Farvash, Ulrika Gunnarsdotter, Elin Ivre, Marina Kereklidou, Mariana Silva Varela och This is Sweden.

Till utställningen publiceras en katalog med texter av etnologen och dräktforskaren Ulla Centergran, Charlotte Hyltén-Cavallius, forskare vid Institutet för språk och folkminnen samt modevetaren Philip Warkander.

Detta är tredje året i rad som Rian presenterar en utställning i den unika miljön på Falkenbergs hembygdsmuseum. 2019 visades keramisk skulptur i utställningen Figurer och figuriner och 2020 internationell smyckekonst under rubriken Ett hus av minnen. Det fleråriga samarbetet med Falkenbergs hembygdsförening är en del av det regionala utvecklingsprojekt som Rian driver 2018-2021 med stöd av Statens kulturråd och Region Halland.

Dellenkilten
Dellenkilten av Mikael Öst, Foto: Carl Öst Wilkens
Farvash
Paradox of Logic Gate av Farvash, Foto: Patrik Engström