16 Maj - 30 Augusti
Äntligen hemma!

Hemmet är något som många tar för självklart, medan det för andra snarare representerar en dröm eller något som förlorats. Om ett hem ofta förknippas med trygghet och stabilitet, är det samtidigt en laddad plats där uppfattningar om familj, könsroller och social status spelas ut och blir tydliga. Med en stor utställning som blandar arbetsmetoder och material från konsthantverk, design, bildkonst och kulturhistoria vill Rian ge perspektiv på hemmet som en både vardaglig och dramatisk miljö. Det handlar om hemmet som något både känt och okänt.

Utställningen tar fasta på hemmet som en igenkännbar miljö som alltid kan upptäckas på nytt, som kan vridas till, omskapas och förvandlas.


Genom utställningen löper flera olika teman. Ett handlar om våra sätt att interagera med hemmets föremål och hur arbetet i hemmet skapar speciella rutiner och rörelsemönster. Flera av konstnärerna intresserar sig också för hur föremålen och deras innebörder förändras när de placeras i nya sammanhang eller görs om till något annat än vad de varit tidigare. Som när ett piano blir material till hundratals smycken, eller köksredskapen får oväntade utväxter och tillägg. Ett annat tema kretsar kring minnen – av hem, miljöer och det sociala liv som de varit knutna till. Här finns återblickar både på hem som lämnats på grund av livets vanliga skeenden, som vuxenblivande och familjebildning, och hem som gått förlorade i krig och oroligheter. Stillsamma minnesbilder av barndomens rum och miljöer kontrasteras mot dramatiska gestaltningar av hur hem och sociala sammanhang raserats när ett samhälle störtats i kaos.

I utställningen medverkar keramikerna Richard Slee och Hanne Mago Wiklund, glaskonstnärerna Maria Johansson och Benjamin Slotterøy, textilkonstnärerna Andrea Ydring och Pasi Välimaa, fotografen Jerker Andersson, konstnärsgruppen A5, konstnärsduon Cecilia Bergman Fröberg och Dan Fröberg och konstnärerna Sahar Burhan, Martha Rosler, Ayedin Ronaghi, Annika Rydenstam och Lotte Slotterøy. I utställningen visas även dokumentation kring inredningsarkitekten Lena Larsson, i urval av Sara Szyber. Rian öppnar också tillfälligt det rekonstruerade kök från
1950-talet som tidigare ingick i Falkenbergs museums fasta utställningar.

Richard Slee
Richards Slee, Mushrooms, Pan and Dish
Andrea Ydring
Andrea Ydring,Norra dryckersgrönd 4, broderi