16 Maj - 30 Augusti
Agnieszka Knap – Reading With You

Agnieszka Knap arbetar med smycken, objekt och performance. Hennes arbete omfattar ofta projekt där andra människors delaktighet och engagemang är nödvändiga för att ett verk skall bli till. Det övergripande temat är det mellanmänskliga samspelet samt hur smycken kan öppna för en dialog och förståelse av någon annan. Agnieszka Knap intresserar sig för hur olika verkligheten kan uppfattas och tolkas, och på vilket sätt det formar livet för människan både på det individuella planet men också för samhället i stort.

Förmågan att reflektera kring och kritiskt granska det som kommer en till mötes ställs på sin spets i dagens värld, som karakteriseras av ständigt flöde av bilder, fakta och budskap. Den tekniska utvecklingen har gjort att fler bilder och berättelser om världen får plats, samtidigt som upplevelsen av verkligheten också blivit mer fragmenterad. Vad som är verkligt har blivit mer svårtolkat än någonsin när vi inte längre delar samma flöde av information.

Agnieszka Knap har under flera år arbetat med utgångspunkt i Rorschachtestet, en psykologisk metod som bygger på att testpersonen ska associera till abstrakta bilder och få sina svar tolkade. Testpersonens svar låter dennes syn på världen träda fram. I Agnieszka Knaps version har det blivit serier av smycken som likt en visklek vidareför och förvränger olika bilder.

Smycken kan vara en utomordentlig kontaktskapare, särskilt om de utmanar vår varseblivning eller idén om vad ett smycke kan vara. Bärandet har olika meningar för den som bär och den som tittar. I utställningen Reading With You bjuder Agneiszka Knap in till en ytterligare en läsning av de tvetydiga formerna.

Agnieszka Knap är född i Polen 1966 och tog 1999 sin mastersexamen från Konstfack i Stockholm, där hon idag är anställd som lektor.

Knap
Det är det som du ser #11 Foto: Mats Håkansson