18 Augusti
KL 18:00
 - 19:30
Stadsvandring: Kulturmiljöer och historisk bebyggelse i Falkenberg

Byggnadsantikvarie Malin Clarke leder denna stadsvandring om bebyggelsen i centrala Falkenberg. Hur har staden vuxit fram genom tiderna och vilka särdrag kan utläsas ur miljöerna? Falkenbergs kommun och Kulturmiljö Halland tog 2021 fram ett nytt kulturmiljöprogram som beskriver miljöer värda att bevara i centrala Falkenberg. Vandringen är framtagen efter det nya programmet.

Start: vid entrén till Rian
Kostnad: 60 kr (kostnadsfritt under 19 år).

Föranmäl dig genom att skicka namn och telefonnummer till museibokning@falkenberg.se
Drop in i mån av plats.

Kulturmiljöer och historisk bebyggelse i Falkenberg
Kulturmiljöer och historisk bebyggelse i Falkenberg